| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Kinga ADAMCZEWSKA-MAĆKOWIAK

mgr inż.

Doktorantka w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Udział w projekcie badawczym "TULCOEMPA"

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • Warunki sieciowania połączeo klejowych i ich wpływ na właściwości wytrzymałościowe spoin
  • Skleiny na bazie żywic epoksydowych

Działalność dydaktyczna

Zajęcia projektowe z przedmiotów:
  • Budownictwo ogólne
  • Informatyczne podstawy projektowania