| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

W Katedrze, w Zespole Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych prowadzone są prace badawcze związane z fizyką materiałów i konstrukcji budowlanych akustyką budowlaną i fizyką miasta w aspekcie teoretycznym i eksperymentalnym. Główne kierunki to: sprzążone zagadnienia wymiany masy i energii, przejścia fazowe, absorpcja promieniowania nisko- i wysokotemperaturowego, akumulatory energii cieplnej, energooszczędne przegrody warstwowe, wpływ zabudowy na warunki akustyczne i wietrzne makro obszarów miejskich i pozamiejskich, przegrody inteligentne. Prowadzone są także badania z zakresu inżynierii materiałów budowlanych dotyczące modyfikacji materiałów budowlanych i kompozytów materiałowych: gipsowych, cementowych i ceramicznych oraz badania nad wykorzystaniem odpadów przemysłowych do celów budowlanych.
Zespół Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych należy do nielicznych w kraju prowadzących prace badawcze nad rozwojem i unowocześnieniem konstrukcji drewnianych w budownictwie. Opracowano oryginalny łącznik mechaniczny - dwustronną wkładkę kolczastą - szczególnie przydatny w prefabrykacji konstrukcji drewnianych. Prace badawcze dotyczą m.in. nośności, odksztalcalności, podatności, możliwości wykorzystania łączników mechanicznych, złożonych podkładów kolejowych, zespolonych elementów drewniano-betonowych, szkieletowego budownictwa mało-kubaturowego z drewna. Drugi kierunek działalności stanowi doskonalenie rozwiązań w budownictwie ogólnym: budownictwa jednorodzinnego w systemie ramki cienkościennej, konstrukcji dachowych z drewna i materiałów drewnopochodnych, eksploatacji substancji budowlanej (wzmocnienia, przebudowy, docieplenia i remonty budynków).
Prowadzone prace są podstawą publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 2 prac habilitacyjnych i 14 doktorskich.
  1. Modelowanie i symulacja komputerowa.
  2. Modelowanie komputerowe wymiany masy i energii.
  3. Materiały fazowo-zmienne.
  4. Przemiany fazowe woda-lód w materiałach porowatych.
  5. Badanie wlaściwości cieplno-wilgotnościowych ścian budynków.