| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Dalia BEDNARSKA

mgr inż.

Doktorant w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Wykształcenie

  • 2010-2015 - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, specjalizacja Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, studia inżynierskie i magisterskie w trybie stacjonarnym
  • 2015-obecnie - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, studia doktoranckie w trybie stacjonarnym

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • Modelowanie przepływu ciepła w ośrodkach porowatych
  • Badania właściwości cieplno-wilgotnościowych materiałów porowatych

Działalność dydaktyczna

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Materiały Budowlane I

Publikacje

  1. M. Koniorczyk, D. Bednarska, Influence of the mesopore's diameter on the freezing kinetics of water. Microporous and Mesoporous Materials. Volume 250, 15 September 2017
  2. M. Koniorczyk, D. Gawin, P. Konca, D. Bednarska, Modeling damage of building materials induced by sodium sulphate crystallization. Bauphysik 38 (2016), Heft 6. p.(366-371)