| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Doktoraty i habilitacje

W ramach działalności naukowo-badawczej prowadzonej w Katedrze stopień doktora nauk technicznych uzyskały poniższe osoby:
 • dr Ryszard Peła
 • dr Anna Jakubowska
 • dr Czesław Malinowski
 • dr Janusz Jeruzal
 • dr Jan Jakubowski
 • dr Barbara Lebiedowska
 • dr Aldona Przyrowska
 • dr Joanna Bogusławska-Kozłowska
 • dr Grzegorz Strzelecki
 • dr Dariusz Gawin
 • dr Jan Woźniak
 • dr Piotr Konca
 • dr Marek Jabłoński
 • dr Jacek Szer
 • dr Imad Ibrahim
 • dr Dariusz Heim
 • dr Marek Sitnicki
 • dr Marcin Koniorczyk
 • dr Iwona Szer
 • dr Jakub Miszczak
 • dr Mateusz Wyrzykowski
 • dr Konrad Witczak
 • dr Witold Grymin
Stopień doktora habilitowanego z grona pracowników Katedry uzyskali:
 • dr hab. inż. Piotr Klemm
 • dr hab. inż. Czesław Malinowski
 • dr hab. inż. Dariusz Gawin
 • dr hab. inż. Dariusz Heim
 • dr hab. inż. Marcin Koniorczyk