| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadzi zajęcia na kierunkach Budownictwo, Architektura oraz Inżynieria Środowiska dla studentów studiów dziennych i zaocznych. Zajęcia te obejmują następujące przedmioty:

 1. Akustyka architektoniczna i urbanistyczna
 2. Akustyka budowlana
 3. Bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji
 4. Bezpieczeństwo pożarowe budowli
 5. Budownictwo
 6. Budownictwo - akustyka
 7. Budownictwo ogólne
 8. Budownictwo ogólne I
 9. Budownictwo ogólne II i konstrukcje drewniane
 10. Budownictwo ogólne III
 11. Building Materials
 12. Building Physics and Acoustics
 13. Diagnostyka konstrukcji budowlanych
 14. Diagnostyka i renowacja konstrukcji budowlanych
 15. Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych
 16. Fizyka budowli
 17. Fizyka budowli II
 18. Fundamentals of Civil Engineering
 19. Grafika inżynierska
 20. Informatyczne podstawy projektowania
 21. Komputerowy rysunek techniczny
 22. Konstrukcje budowlane - drewno
 23. Kosztorysowanie
 24. Materiały budowlane
 25. Materiały budowlane I
 26. Materiały budowlane i instalacyjne
 27. Materiały budowlane II
 28. Nowoczesne materiały i techniki wykończeniowe
 29. Ochrona środowiska i akustyka urbanistyczna
 30. Podstawy audytingu i certyfikacji energetycznej budynków
 31. Projektowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego
 32. Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych
 33. Rysunek techniczny
 34. Rysunek techniczny i odręczny
 35. Rysunek techniczny i odręczny I
 36. Rysunek techniczny i odręczny II
 37. Systemy energii odnawialnej w budownictwie
 38. Technologia materiałów budowlanych
 39. Technologia robót nawierzchniowych
 40. Termomodernizacja budynków
 41. Utrzymanie obiektów budowlanych
 42. Warunki techniczne przygotowania, wykonania i odbioru robót
 43. Wspomaganie komputerowe projektowania konstrukcji tradycyjnych
 44. Wykorzystanie energii odnawialnej w budownictwie
 45. Zabezpieczenia budowli przed wpływem środowiska
 46. Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w budownictwie
 47. Zagrożenie budynków i ludzi drganiami i hałasem
 48. Zarządzanie energią w miastach i regionach
 49. Zrównoważony rozwój w budownictwie

Przedmiot obieralny
Moduł prowadzony w języku angielskim