| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Emerytowani pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr inż. Joanna BOGUSŁAWSKA-
KOZŁOWSKA
adiunkt do 2008 roku

prof. dr hab. inż. Piotr KLEMM
profesor do 2011 roku

dr inż. Henryka KALINOWSKA
adiunkt do 2012 roku

dr inż. Barbara LEBIEDOWSKA
adiunkt do 2006 roku

doc.dr inż. Ryszard PEŁA
docent do 2001 roku
mgr inż. Bożena RYŻYCKA-
GARBACZ
wykładowca do 2008 roku

mgr inż. Jan SZULC
wykładowca do 2005 roku

doc.dr inż. Jan JERUZAL
adiunkt do 2017 roku

dr inż. Aldona WIĘCKOWSKA
adiunkt do 2018 roku