| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Witold GRYMIN

Ph.D.

Lecturer in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University in Łódź.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

 • Effect of variable hygro-thermal conditions on chemical degradation of concrete structures due to alkali-silica reaction

Teaching

Lectures and practical tutorials in Building Materials and Concrete Technology.

Publications

 1. GAWIN D., PESAVENTO F., KONIORCZYK M., WYRZYKOWSKI M., GRYMIN W. Modelling chemical degradation of cement based materials with mechanics of multiphase porous media, Proc. Thermophysics 2010 Conference, Valtice, Czech Republic, 3-5, November, 2010, p.85-92, ISBN 978-80-214-4166-8, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2010.
 2. GAWIN D., PESAVENTO F., GRYMIN W., WYRZYKOWSKI M., SIMONI L. Numerical modelling of concrete degradation due to alkali-silica reaction in variable hygro-thermal conditions (extended abstract), Proc. of 19th Int. Conf. Computer Methods in Mechanics CMM 2011, Borkowski A., Lewiński T., Dzierżanowski G. (eds), Warsaw, 2011.
 3. GAWIN D., KONIORCZYK M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Komputerowe symulacje procesów degradacji chemicznej konstrukcji betonowych, Mat. XXV Konf. Naukowo-technicznej "Awarie Budowlane 2011", M. Kaszyńska (red.), ISBN 978-83-7663-075-5 (całość), 978-83-7663-077-9 (tom II), p.1073-1080, Szczecin - Międzyzdroje, 2011.
 4. GAWIN D., PESAVENTO F., GRYMIN W., WYRZYKOWSKI M. Effect of variable hygro-thermal conditions on chemical degradation of concrete structures due to alkali-silica reaction, Proc. 9th Nordic Symposium on Building Physics, NSB-2011, Vinha J., Piironen V., Salminen K. (eds), vol. 2, Tampere, Finland.
 5. GAWIN D., WYRZYKOWSKI M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Modelling degradation of concrete structures due to alkali-silica reaction in variable hygro-thermal conditions, Proc. 7th Int. Conf. AMCM 2011, A. Winnicki (ed.), Cracov, 2011.
 6. GAWIN D., WYRZYKOWSKI M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Modelling strains of concrete exposed to alkali-silica reaction in variable hygro-thermal conditions, Architecture Civil Engineering Environment,Vol.4, No.3, p.43-54, ISSN 1889-0142, 2011.
 7. GAWIN D., KONIORCZYK M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Komputerowe symulacje procesów degradacji chemicznej konstrukcji betonowych. Awarie Budowlane: Zapobieganie, Diagnostyka, Naprawy, Rekonstrukcje. T.2. Szczecin, 2011, s.1073-1080.
 8. GRYMIN W., GAWIN D., PESAVENTO F., WYRZYKOWSKI M. Modelowanie odkształceń betonu wskutek reakcji alkalia-krzemionka w zmiennych warunkach higrotermicznych. Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011, T.6, nr 2, s.29-34.
 9. GAWIN D., PESAVENTO F., GRYMIN W., WYRZYKOWSKI M. Effect of variable hygro-thermal conditions on chemical degradation of concrete structures due to alkali-silica reaction. NSB 2011. 9th Nordic Symposium on Building Physics. T.2, 2011, s.707-714.
 10. GAWIN D., GRYMIN W., PESAVENTO F., SIMONI L., SCHREFLER B.A. Modelling of concrete degradation due to Alkali-Silica reaction in variable hygro-thermal conditions. ECCOMAS 2012. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Warsaw, 2012, s.7802-7821.
 11. KONIORCZYK M., GRYMIN W., KONCA P., GAWIN D. Transport i krystalizacja soli podczas wysychania materiałów budowlanych. Zesz. Nauk. Politech. Rzesz. Bud. Inż. Śr. 2012, z.59, s.25-31.
 12. GRYMIN W. Wpływ wybranych soli na przepuszczalność właściwą betonu. Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej. Gliwice, 2013, s.519-524.