| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Witold GRYMIN

dr inż.

Adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
 • modelowanie degradacji kompozytów cementowych spowodowanej reakcją alkalia-krzemionka
 • modelowanie procesów cieplno-wilgotnościowych w kompozytach cementowych

Działalność dydaktyczna

Zajęcia z przedmiotu Materiały Budowlane I

Wykształcenie

 • 2005 - 2010 - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Budownictwo Miejskie, studia magistersko-inżynierskie w trybie stacjonarnym.
 • 2010 - dyplom ukończenia studiów z wynikiem bardzo dobrym; praca dyplomowa (z zakresu materiałów budowlanych i fizyki budowli) z wyróżnieniem, nagrodzona Nagrodą Crawforda w roku 2011.
 • 2010 do chwili obecnej - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, studia doktoranckie w trybie stacjonarnym.

Publikacje

 1. GAWIN D., PESAVENTO F., KONIORCZYK M., WYRZYKOWSKI M., GRYMIN W. Modelling chemical degradation of cement based materials with mechanics of multiphase porous media, Proc. Thermophysics 2010 Conference, Valtice, Czech Republic, 3-5, November, 2010, p.85-92, ISBN 978-80-214-4166-8, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 2010.
 2. GAWIN D., PESAVENTO F., GRYMIN W., WYRZYKOWSKI M., SIMONI L. Numerical modelling of concrete degradation due to alkali-silica reaction in variable hygro-thermal conditions (extended abstract), Proc. of 19th Int. Conf. Computer Methods in Mechanics CMM 2011, Borkowski A., Lewiński T., Dzierżanowski G. (eds), Warsaw, 2011.
 3. GAWIN D., KONIORCZYK M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Komputerowe symulacje procesów degradacji chemicznej konstrukcji betonowych, Mat. XXV Konf. Naukowo-technicznej "Awarie Budowlane 2011", M. Kaszyńska (red.), ISBN 978-83-7663-075-5 (całość), 978-83-7663-077-9 (tom II), p.1073-1080, Szczecin - Międzyzdroje, 2011.
 4. GAWIN D., PESAVENTO F., GRYMIN W., WYRZYKOWSKI M. Effect of variable hygro-thermal conditions on chemical degradation of concrete structures due to alkali-silica reaction, Proc. 9th Nordic Symposium on Building Physics, NSB-2011, Vinha J., Piironen V., Salminen K. (eds), vol. 2, Tampere, Finland.
 5. GAWIN D., WYRZYKOWSKI M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Modelling degradation of concrete structures due to alkali-silica reaction in variable hygro-thermal conditions, Proc. 7th Int. Conf. AMCM 2011, A. Winnicki (ed.), Cracov, 2011.
 6. GAWIN D., WYRZYKOWSKI M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Modelling strains of concrete exposed to alkali-silica reaction in variable hygro-thermal conditions, Architecture Civil Engineering Environment,Vol.4, No.3, p.43-54, ISSN 1889-0142, 2011.
 7. GAWIN D., KONIORCZYK M., GRYMIN W., PESAVENTO F. Komputerowe symulacje procesów degradacji chemicznej konstrukcji betonowych. Awarie Budowlane: Zapobieganie, Diagnostyka, Naprawy, Rekonstrukcje. T.2. Szczecin, 2011, s.1073-1080.
 8. GRYMIN W., GAWIN D., PESAVENTO F., WYRZYKOWSKI M. Modelowanie odkształceń betonu wskutek reakcji alkalia-krzemionka w zmiennych warunkach higrotermicznych. Fiz. Budowli Teor. Prakt. 2011, T.6, nr 2, s.29-34.
 9. GAWIN D., PESAVENTO F., GRYMIN W., WYRZYKOWSKI M. Effect of variable hygro-thermal conditions on chemical degradation of concrete structures due to alkali-silica reaction. NSB 2011. 9th Nordic Symposium on Building Physics. T.2, 2011, s.707-714.
 10. GAWIN D., GRYMIN W., PESAVENTO F., SIMONI L., SCHREFLER B.A. Modelling of concrete degradation due to Alkali-Silica reaction in variable hygro-thermal conditions. ECCOMAS 2012. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Warsaw, 2012, s.7802-7821.
 11. KONIORCZYK M., GRYMIN W., KONCA P., GAWIN D. Transport i krystalizacja soli podczas wysychania materiałów budowlanych. Zesz. Nauk. Politech. Rzesz. Bud. Inż. Śr. 2012, z.59, s.25-31.
 12. GRYMIN W. Wpływ wybranych soli na przepuszczalność właściwą betonu. Aktualne badania i analizy z inżynierii lądowej. Gliwice, 2013, s.519-524.