| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Elżbieta HABIERA-WAŚNIEWSKA

Ph.D.

Lecturer in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University in Łódź.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

  • Study of compressed double beams combined with reinforcement in the form of a steel profile
  • Traditional and prefabricated wooden constructions

Teaching

Design classes in General Construction I, General Construction II and Wooden Structures and Architectural and Construction Drawing in Civil ngineering, Spatial Management and Environmental Engineering.

Publications

  1. Czkwianianc A., Bodzak P., Pawlica J., Habiera E.: Badania sprężonych elementów betonowych zespolonych z profilem stalowym. Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. Łódź: Katedra Budownictwa Betonowego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, zeszyt 17, 2010
  2. Habiera E., Czkwianianc A.: Steel profile as the shear reinforcement in the composite prestressed beams with topping. Proceedings of 8th fib International PhD Symposium In Civil Engineering, Denmark, 2010
  3. Habiera E., Czkwianianc A.: Sprężone elementy betonowe zespolone z profilem stalowym i nadbetonowane - odkształcenia stref rozciąganych belek dwuprzęsłowych. 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB - Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Kielce 2010
  4. Urban T., Habiera E.: Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych jednokierunkowo - Zeszyt 1. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
  5. Habiera E., Czkwianianc A.: Redistribution of forces between reinforcement bars and profiles in the intermediate support zone in the double span, double combined beams. Czasopismo Techniczne, Budownictwo, Zeszyt 1-B (6) 2013