| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Elżbieta HABIERA-WAŚNIEWSKA

Dr inż.

Adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • badania dotyczące belek sprężonych podwójne zespolonych ze zbrojeniem nośnym w postaci stalowego profilu,
  • konstrukcje drewniane tradycyjne i prefabrykowane.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia projektowe z Budownictwa ogólnego I, Budownictwa Ogólnego II i konstrukcji drewnianych oraz Rysunku technicznego architektoniczno-budowlanego na kierunkach Budownictwo, Gospodarka Przestrzenna i Inżynieria Środowiska.
 

Publikacje

  1. Czkwianianc A., Bodzak P., Pawlica J., Habiera E.: Badania sprężonych elementów betonowych zespolonych z profilem stalowym. Badania Doświadczalne Elementów i Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. Łódź: Katedra Budownictwa Betonowego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, zeszyt 17, 2010
  2. Habiera E., Czkwianianc A.: Steel profile as the shear reinforcement in the composite prestressed beams with topping. Proceedings of 8th fib International PhD Symposium In Civil Engineering, Denmark, 2010
  3. Habiera E., Czkwianianc A.: Sprężone elementy betonowe zespolone z profilem stalowym i nadbetonowane - odkształcenia stref rozciąganych belek dwuprzęsłowych. 56 Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB - Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Kielce 2010
  4. Urban T., Habiera E.: Przykłady obliczeń elementów zginanych zbrojonych jednokierunkowo - Zeszyt 1. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
  5. Habiera E., Czkwianianc A.: Redistribution of forces between reinforcement bars and profiles in the intermediate support zone in the double span, double combined beams. Czasopismo Techniczne, Budownictwo, Zeszyt 1-B (6) 2013