| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Iwona SZER

Dr inż.

Starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej w Zespole Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Dzialalność naukowa

Zagadnienia związane z absorpcją promieniowania.

Działalność dydaktyczna

Projekty i ćwiczenia z Podstaw Budownictwa oraz AutoCAD-a.

Publikacje

  1. Szer I., Klemm P.: Wpływ działania wiązki lasera Nd:YAG na parametry obrazu speckli laserowych otrzymanych dla powierzchni piaskowca. (The effect of the laser radiation on the picture of radiation reflected from the sandstone surface (laser speckles)). Materiały konferencyjne XII Konferencji Naukowo-Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 2009, Łódź 2009.
  2.