| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Marek JABŁOŃSKI

dr inż.

Starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • modelowanie i komputerowa symulacja rozprzestrzeniania się fali akustycznej w przestrzeniach zamkniętych,
  • modelowanie i komputerowa symulacja turbulentnego przepływu powietrza w przestrzeniach zamkniętych,
  • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod optymalizacyjnych w projektowaniu mikroklimatu wewnętrznego pomieszczeń oraz klimatu zewnętrznego,
  • badania eksperymentalne zjawisk przypowierzchniowych i przemian fazowych.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia z Akustyki Architektonicznej, Urbanistycznej i Budowlanej.