| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Jan JERUZAL

Ph.D.

Docent in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University of Łódź.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

 • Wooden structures, in particular flexibility of mechanical joints and the influence of moisture changes on the operation of joints,
 • Issues related to the usage of facilities made of glued wood.

Teaching

Lectures and design tutorials in wooden structures and general building for students of civil engineering and architecture.

Membership and Affiliation

 • Head of the Team of Civil Engineering and Wooden Structures

Publications

 1. Jeruzal J., Kozłowska J., Malinowski Cz., Peła R.,: Badania płytek kolczastych dwustronnych - nowego typu łącznika w konstrukcjach drewnianych. XXVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 1981
 2. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Nośność złączy na dwustronne płytki kolczaste w konstrukcjach drewnianych. Inżynieria i Budownictwo nr 11/12 39/1982
 3. Jeruzal J., Przedecki T. : Belki drewniane łączone taśmami kolczastymi. II Sympozjum Konstrukcji Drewnianych - Szczecin 1983
 4. Jeruzal J., Malinowski Cz., Przedecki T. : Untersuchung mit Nagedübeln als Holzverbindungsmittel  teil 1: Versuche zur Ermittlung einer günstigen und geeigneter Anwendungsbereiche teil 2: Versuche über die Trägfahigkeit von Nageldübeln mit pfeilförmigen Nägeln Bauen mit Holz nr 2 1985
 5. Jeruzal J. : Zginane pręty drewniane łączone taśmą kolczastą. XXXI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 1985
 6. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Sposób naprawy rozwarstwionego dźwigara klejonego w hali sportowej. X Sympozjum Badania przyczyn i zapobieganie awariom - Szczecin 1988
 7. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Badanie drewniano - betonowych elementów ściennych dla budownictwa jednorodzinnego. XXXVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 1991
 8. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Wpływ wilgotności drewna na właściwości konstrukcyjne połączeń wkładkami kolczastymi. Zeszyty Naukowe PN, Budownictwo z. 46, 1996
 9. Jeruzal J., Kuś M. : Belki drewniane z nakładkami nie dochodzącymi do podpór. Sympozjum Naukowe Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Międzyzdroje, wrzesień 1996
 10. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. : Problemy eksploatacyjne drewnianych konstrukcji klejonych. XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane, Międzyzdroje, maj 1997
 11. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. : Naprawa uszkodzeń biologicznych i konstrukcyjnych klejonych dźwigarów hali sportowej. XI Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA'98, Zakopane 1998
 12. Jeruzal J., Peła r. : Uszkodzenia stref przypodporowych w łukach z drewna klejonego warstwowo. Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Świnoujście, wrzesień 1999
 13. Jeruzal J. : Badania sztywności drewna w złączu trzpieniowym. Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Świnoujście, wrzesień 1999
 14. Jeruzal J. : Problemy eksploatacyjne konstrukcji z drewna klejonego warstwowo. Bartelsmann, Budownictwo Fachowe, listopad 1999
 15. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. Podkłady kolejowe - badania poligonowe Bartelsmann, Budownictwo Fachowe, nr 3 / 2000r.
 16. Jeruzal J., Drewniane moduły ścienne Bartelsmann, Budownictwo Fachowe, nr 3 / 2000r.
 17. Jeruzal J., Dżugaj R. Naprawa rozwarstwionych konstrukcji z drewna klejonego warstwowo Materiały Budowlane nr 5/2000r.
 18. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. Szer: Diagnostyka dźwigarów z drewna klejonego warstwowo IX Konferencja Naukowo - Techniczna  Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych  Szklarska Poręba 7-9 grudzień 2000r.