| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Jan JERUZAL

dr n.t. inż.

Docent w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
 • Badania naukowe w dziedzinie konstrukcji drewnianych. Szczególne zainteresowania obejmują zagadnienia podatności złączy mechanicznych a szczególnie wpływu zmian wilgotnościowych na pracę połączenia.
 • Badania naukowe związane z rozwiązywaniem problemów eksploatacyjnych obiektów wykonanych z drewna klejonego warstwowo.

Działalność dydaktyczna

Wykłady i zajęcia projektowe z konstrukcji drewnianych oraz budownictwa ogólnego na kierunku budownictwo i architektura.

 • Kierownik Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych

Publikacje

 1. Jeruzal J., Kozłowska J., Malinowski Cz., Peła R.,: Badania płytek kolczastych dwustronnych - nowego typu łącznika w konstrukcjach drewnianych. XXVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 1981
 2. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Nośność złączy na dwustronne płytki kolczaste w konstrukcjach drewnianych. Inżynieria i Budownictwo nr 11/12 39/1982
 3. Jeruzal J., Przedecki T. : Belki drewniane łączone taśmami kolczastymi. II Sympozjum Konstrukcji Drewnianych - Szczecin 1983
 4. Jeruzal J., Malinowski Cz., Przedecki T. : Untersuchung mit Nagedübeln als Holzverbindungsmittel  teil 1: Versuche zur Ermittlung einer günstigen und geeigneter Anwendungsbereiche teil 2: Versuche über die Trägfahigkeit von Nageldübeln mit pfeilförmigen Nägeln Bauen mit Holz nr 2 1985
 5. Jeruzal J. : Zginane pręty drewniane łączone taśmą kolczastą. XXXI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 1985
 6. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Sposób naprawy rozwarstwionego dźwigara klejonego w hali sportowej. X Sympozjum Badania przyczyn i zapobieganie awariom - Szczecin 1988
 7. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Badanie drewniano - betonowych elementów ściennych dla budownictwa jednorodzinnego. XXXVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 1991
 8. Jeruzal J., Malinowski Cz. : Wpływ wilgotności drewna na właściwości konstrukcyjne połączeń wkładkami kolczastymi. Zeszyty Naukowe PN, Budownictwo z. 46, 1996
 9. Jeruzal J., Kuś M. : Belki drewniane z nakładkami nie dochodzącymi do podpór. Sympozjum Naukowe Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Międzyzdroje, wrzesień 1996
 10. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. : Problemy eksploatacyjne drewnianych konstrukcji klejonych. XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane, Międzyzdroje, maj 1997
 11. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. : Naprawa uszkodzeń biologicznych i konstrukcyjnych klejonych dźwigarów hali sportowej. XI Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA'98, Zakopane 1998
 12. Jeruzal J., Peła r. : Uszkodzenia stref przypodporowych w łukach z drewna klejonego warstwowo. Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Świnoujście, wrzesień 1999
 13. Jeruzal J. : Badania sztywności drewna w złączu trzpieniowym. Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, Świnoujście, wrzesień 1999
 14. Jeruzal J. : Problemy eksploatacyjne konstrukcji z drewna klejonego warstwowo. Bartelsmann, Budownictwo Fachowe, listopad 1999
 15. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. Podkłady kolejowe - badania poligonowe Bartelsmann, Budownictwo Fachowe, nr 3 / 2000r.
 16. Jeruzal J., Drewniane moduły ścienne Bartelsmann, Budownictwo Fachowe, nr 3 / 2000r.
 17. Jeruzal J., Dżugaj R. Naprawa rozwarstwionych konstrukcji z drewna klejonego warstwowo Materiały Budowlane nr 5/2000r.
 18. Jeruzal J., Bogusławska-Kozłowska J. Szer: Diagnostyka dźwigarów z drewna klejonego warstwowo IX Konferencja Naukowo - Techniczna  Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych  Szklarska Poręba 7-9 grudzień 2000r.