| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Jacek SZER

Ph.D.

Lecturer in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University of Łódź in the Division of Civil Engineering and Wooden Structures.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

Radiation absorption; masonry structures.

Teaching

Lectures and tutorials in Introduction to Civil Engineering.
 

Publications

 1. Szer J., Klemm P.: Badanie absorpcji promieniowania przez powierzchnie o różnej barwie przy wykorzystaniu metod pomiaru optycznego. Materiały konferencyjne VII Konferencji Naukowo-Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 99, Łódź 1999.
 2. J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz,  "Zastosowanie mikroskopi optycznej do porównawczych badań mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków"  Materiały Konferencyjne XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów wojskowych" Zakopane 2000, s. 405-412.
 3. J. Jeruzal, J. Kozłowska, J. Szer "Diagnostyka dżwigarów z drewna klejonego warstwowo" Materiały Konferencyjne IX Konferencji Naukowo Technicznej "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych", Szklarska Poręba 2000, s. 229-236.
 4.  J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz, "Badanie absorpcji promieniowania przez powierzchnie o różnej barwie i mikrostrukturze geometrycznej" Materiały Konferencyjne III Ogólnopolskiego Sympozjum "Wpływ Środowiska na Ludzi i Budowle", Zwierzyniec 2001, s. 109-116
 5. J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz, "Zastosowanie metody stykowej do porównawczych badań mikrostruktury geometrycznej powierzchni",  Materiały Konferencyjne  VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2001, s. 563-570
 6. J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz,  "Zastosowanie metody stykowej do badań mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków"  Materiały Konferencyjne XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów wojskowych" Zakopane 2001, str. 381-388
 7. J. Szer, P. Klemm, "Badania mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków". II Zeszyt Zespołu Budownictwa i Konstrukcji Drewnianych Łódź marzec 2001 str. 19-24
 8. J. Jeruzal, J. Kozłowska, J. Szer, "Problemy remontowe Śródmiejskiej zabudowy w Łodzi" X Konferencja Naukowo-Techniczna, REMO 2002 Wrocław- Zamek Kliczków str. 129-136
 9. H. Kalinowska, J. Szer, "Naprawy uszkodzonych połaczeń prefabrykatów w budynkach systemu wk-70" X Konferencja Naukowo-Techniczna, REMO 2002 Wrocław- Zamek Kliczków str. 137-144
 10. J. Szer, P. Klemm, "Metoda stykowa w aspekcje badania powierzchni tynków akrylowych". III Zeszyt Zespołu Budownictwa i Konstrukcji Drewnianych, Łódź marzec 2002 str. 57-65
 11. J. Jeruzal, J. Kozłowska, J. Szer, "Badania połączeń drewna i płyty OSB na zszywki" V Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach Budowlanych 17-18 maja 2002 Szczecin , str. 109-114
 12. G. Strzelecki, J. Szer , "O przegladzie stanu technicznego zabytkowych budynków drewnianych województwa łódzkiego" V Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach Budowlanych 17-18 maja 2002 Szczecin, str. 305-311
 13. J. Szer, P. Klemm,: Badania absorpcji promieniowania słonecznego w zakresie promieniowania widzialnego przez powierzchnie tynków akrylowych. IX Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Łódź – Słok 10 – 13 czerwca 2003 s. 648 - 655
 14. Szer Jacek: Absorpcja promieniowania słonecznego w zakresie promieniowania ultrafioletowego przez powierzchnię tynków akrylowych. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych, 2004, Zeszyt 5, s.51-58 VI Sympozjum Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Szklarska Poręba 28 luty – 3 marca 2004r.
 15. Jabłoński Marek, Szer Jacek: Cinema Theatre Modernisation and its Influence on Acoustics of the Room. W: Proceedings of the Fourth Symposium on Environmental Effects on Buildings and People, Actions, Influences, Interactions, Discomfort, Cracow, Lublin, Susiec - Poland, June 16-18, 2004, Edited by Andrzej Flaga, Ewa Błazik-Borowa, Tomasz Lipecki. s. 117-120
 16. Szer Jacek: Badania absorpcji promieniowania słonecznego przez powierzchnie tynków akrylowych dla długości fal 300 do 400 nm. XVIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ekologiczne i energoszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe. Zakopane 2004 s.429-436
 17. Jeruzal Jan, Bogusławska-Kozłowska Joanna, Szer Jacek: Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych w regionie łódzkim wzniesionych w XIX i XX wieku. XI Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych REMO 2004 Wrocław - Zamek Kliczków, s.203 - 208
 18. Jabłoński Marek, Szer Jacek: Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - Częstochowa 2004