| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Jacek SZER

dr inż.

Adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej w Zespole Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Dzialalność naukowa

Zagadnienia związane z absorpcją promieniowania, konstrukcje murowe.

Działalność dydaktyczna

Projekty i ćwiczenia z Podstaw Budownictwa.

Publikacje

 1. Szer J., Klemm P.: Badanie absorpcji promieniowania przez powierzchnie o różnej barwie przy wykorzystaniu metod pomiaru optycznego. Materiały konferencyjne VII Konferencji Naukowo-Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 99, Łódź 1999.
 2. J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz,  "Zastosowanie mikroskopi optycznej do porównawczych badań mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków"  Materiały Konferencyjne XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów wojskowych" Zakopane 2000, s. 405-412.
 3. J. Jeruzal, J. Kozłowska, J. Szer "Diagnostyka dżwigarów z drewna klejonego warstwowo" Materiały Konferencyjne IX Konferencji Naukowo Technicznej "Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych", Szklarska Poręba 2000, s. 229-236.
 4.  J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz, "Badanie absorpcji promieniowania przez powierzchnie o różnej barwie i mikrostrukturze geometrycznej" Materiały Konferencyjne III Ogólnopolskiego Sympozjum "Wpływ Środowiska na Ludzi i Budowle", Zwierzyniec 2001, s. 109-116
 5. J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz, "Zastosowanie metody stykowej do porównawczych badań mikrostruktury geometrycznej powierzchni",  Materiały Konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź 2001, s. 563-570
 6. J. Szer, P. Klemm, K. Rożniakowski, T. Wojtatowicz,  "Zastosowanie metody stykowej do badań mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków"  Materiały Konferencyjne XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Inżynieria Środowiska w Eksploatacji Kompleksów wojskowych" Zakopane 2001, str. 381-388
 7. J. Szer, P. Klemm, "Badania mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków". II Zeszyt Zespołu Budownictwa i Konstrukcji Drewnianych Łódź marzec 2001 str. 19-24
 8. J. Jeruzal, J. Kozłowska, J. Szer, "Problemy remontowe Śródmiejskiej zabudowy w Łodzi" X Konferencja Naukowo-Techniczna, REMO 2002 Wrocław- Zamek Kliczków str. 129-136
 9. H. Kalinowska, J. Szer, "Naprawy uszkodzonych połaczeń prefabrykatów w budynkach systemu wk-70" X Konferencja Naukowo-Techniczna, REMO 2002 Wrocław- Zamek Kliczków str. 137-144
 10. J. Szer, P. Klemm, "Metoda stykowa w aspekcje badania powierzchni tynków akrylowych". III Zeszyt Zespołu Budownictwa i Konstrukcji Drewnianych, Łódź marzec 2002 str. 57-65
 11. J. Jeruzal, J. Kozłowska, J. Szer, "Badania połączeń drewna i płyty OSB na zszywki" V Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach Budowlanych 17-18 maja 2002 Szczecin , str. 109-114
 12. G. Strzelecki, J. Szer , "O przegladzie stanu technicznego zabytkowych budynków drewnianych województwa łódzkiego" V Konferencja Naukowa Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach Budowlanych 17-18 maja 2002 Szczecin, str. 305-311
 13. J. Szer, P. Klemm,: Badania absorpcji promieniowania słonecznego w zakresie promieniowania widzialnego przez powierzchnie tynków akrylowych. IX Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Łódź – Słok 10 – 13 czerwca 2003 s. 648 - 655
 14. Szer Jacek: Absorpcja promieniowania słonecznego w zakresie promieniowania ultrafioletowego przez powierzchnię tynków akrylowych. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych, 2004, Zeszyt 5, s.51-58 VI Sympozjum Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Szklarska Poręba 28 luty – 3 marca 2004r.
 15. Jabłoński Marek, Szer Jacek: Cinema Theatre Modernisation and its Influence on Acoustics of the Room. W: Proceedings of the Fourth Symposium on Environmental Effects on Buildings and People, Actions, Influences, Interactions, Discomfort, Cracow, Lublin, Susiec - Poland, June 16-18, 2004, Edited by Andrzej Flaga, Ewa Błazik-Borowa, Tomasz Lipecki. s. 117-120
 16. Szer Jacek: Badania absorpcji promieniowania słonecznego przez powierzchnie tynków akrylowych dla długości fal 300 do 400 nm. XVIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Ekologiczne i energoszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe. Zakopane 2004 s.429-436
 17. Jeruzal Jan, Bogusławska-Kozłowska Joanna, Szer Jacek: Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych w regionie łódzkim wzniesionych w XIX i XX wieku. XI Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych REMO 2004 Wrocław - Zamek Kliczków, s.203 - 208
 18. Jabłoński Marek, Szer Jacek: Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym - Częstochowa 2004
 19.