| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Piotr KONCA

Ph.D.

Lecturer in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University in Łódź.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

 • Composite materials based on cement and gypsum,
 • Application of optimisation methods and neural networks in composite materials design,
 • Experimental research on coupled hygro-thermal processes and phase changes in materials with complex internal structure.

Teaching

Tutorials in Concrete Technology and Building Materials.

Membership and Affiliation

Head of the Research Laboratory.

Publications

 1. Konca P., Klemm P.: Kompozyt cementowy z udziałem mikrokrzemionki, Fizyka Budowli i Konstrukcji Budowlanych, Tom 3, s. 97 - 111, Łódź, 1995
 2. Gawin D., Wozniak J., Klemm P., Konca P.: Raport końcowy z realizacji projektu badawczego Nr.7 S103 02405 "Zastosowanie programu komputerowego ESP (The European Reference Program for Building Energy Simulation) do optymalizacji zużycia energii w budownictwie", kier. projektu D.Gawin, s.399, Łódź, 1995
 3. Konca P., Romanowska A., Klemm P.: Badania modelowe przegrody z warstwą izolacyjną, Mat. Konf. 5 Konf. Nauk.- Tech. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", s. 191 - 196, Łódź 1995
 4. Gawin D., Wozniak J., Konca P., Klemm P.: Wpływ zastosowania szklarni przy ścianie południowej na zużycie energii i komfort cieplny w budynku jednorodzinnym, Mat. Konf. "Budownictwo Mieszkaniowe w 2000 roku - Kierunki i Perspektywy Rozwoju", s.39-46, Czestochowa, 1995
 5. Klemm P., Gawin D., Konca P., Wozniak J.: Wyniki symulacji komputerowych proces w wymiany ciepła w budynkach jednorodzinnych z wybranymi biernymi systemami słonecznymi, Mat. III Konf. Nauk.-Tech. "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię "-ENERGODOM'96, s.151-158, Kraków, 1996
 6. Romanowska A., Konca P.: Badania kompozytow o podwyższonej zdolności do akumulowania ciepła, Mat. Konf. 6 Konf. Nauk.- Tech. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", s. 313 - 321, Łódź 1997
 7. Konca P., Kulesza M., Klemm P., Michalak J.: Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw cementowych, Mat. II Sympozjum, Zakopane 1998
 8. Klemm K., Jabłoński M., Konca P.: Przepływ wiatru wokół pojedynczego budynku. Materiały konferencyjne, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię ENERGODOM '98. Kraków-Mogilany 1998
 9. Gawin D., Klemm P., Konca P., Więckowska A., Woźniak J., Computational Building Physics. Computer Simulation of Mass and Energy Exchange in Building - Some Examples of Application. (in Polish), Gawin D. ed., pp.191, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź (1998)
 10. Konca P., Gawin D., Analiza struktury wewnętrznej porów wybranych materiałów budowlanych, Mat. Konf. 7 Konf. Nauk.- Tech. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", s. 313 - 321, Łódź 1999
 11. Żakowska Z., Piotrowska M., Konca P.: Badanie odporności silikonów budowlanych na działanie grzybów pleśniowych. Materiały konferencyjne,  I Ogólnokrajowa Konf. Nauk. "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 2000
 12. Konca P., Klemm P.: Próba wykorzystania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w kompozytach cementowo - gipsowych, Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "EKOMILITARIS", Zakopane 2000
 13.  Konca P., Klemm P.: Kompozyt cementowy o podwyższonej odporności na działamnie wysokich temperatur, Materiały konferencyjne, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię" ENERGODOM 2000. Kraków-Zakopane 2000
 14. Konca P., Klemm P.: Wielokryterialna optymalizacja składu kompozytów cementowo-gipsowych. Materiały konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 2001, Łódź 2001