| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Piotr KONCA

Dr inż.

Adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
 • materiały kompozytowe na bazie cementu i gipsu,
 • zastosowanie metod optymalizacyjnych i sieci neuronowych w projektowaniu materiałów kompozytowych,
 • badania eksperymantalne sprzężonych procesów cieplno-wilgotnościowych oraz przemian fazowych w materiałach o złożonej strukturze wewnętrznej.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne z Technologii Betonów i Materiałów Budowlanych. Kierownik Laboratorium Badawczego.
 

Publikacje

 1. Konca P., Klemm P.: Kompozyt cementowy z udziałem mikrokrzemionki, Fizyka Budowli i Konstrukcji Budowlanych, Tom 3, s. 97 - 111, Łódź, 1995
 2. Gawin D., Wozniak J., Klemm P., Konca P.: Raport końcowy z realizacji projektu badawczego Nr.7 S103 02405 "Zastosowanie programu komputerowego ESP (The European Reference Program for Building Energy Simulation) do optymalizacji zużycia energii w budownictwie", kier. projektu D.Gawin, s.399, Łódź, 1995
 3. Konca P., Romanowska A., Klemm P.: Badania modelowe przegrody z warstwą izolacyjną, Mat. Konf. 5 Konf. Nauk.- Tech. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", s. 191 - 196, Łódź 1995
 4. Gawin D., Wozniak J., Konca P., Klemm P.: Wpływ zastosowania szklarni przy ścianie południowej na zużycie energii i komfort cieplny w budynku jednorodzinnym, Mat. Konf. "Budownictwo Mieszkaniowe w 2000 roku - Kierunki i Perspektywy Rozwoju", s.39-46, Czestochowa, 1995
 5. Klemm P., Gawin D., Konca P., Wozniak J.: Wyniki symulacji komputerowych proces w wymiany ciepła w budynkach jednorodzinnych z wybranymi biernymi systemami słonecznymi, Mat. III Konf. Nauk.-Tech. "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię "-ENERGODOM'96, s.151-158, Kraków, 1996
 6. Romanowska A., Konca P.: Badania kompozytow o podwyższonej zdolności do akumulowania ciepła, Mat. Konf. 6 Konf. Nauk.- Tech. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", s. 313 - 321, Łódź 1997
 7. Konca P., Kulesza M., Klemm P., Michalak J.: Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw cementowych, Mat. II Sympozjum, Zakopane 1998
 8. Klemm K., Jabłoński M., Konca P.: Przepływ wiatru wokół pojedynczego budynku. Materiały konferencyjne, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię ENERGODOM '98. Kraków-Mogilany 1998
 9. Gawin D., Klemm P., Konca P., Więckowska A., Woźniak J., Computational Building Physics. Computer Simulation of Mass and Energy Exchange in Building - Some Examples of Application. (in Polish), Gawin D. ed., pp.191, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź (1998)
 10. Konca P., Gawin D., Analiza struktury wewnętrznej porów wybranych materiałów budowlanych, Mat. Konf. 7 Konf. Nauk.- Tech. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", s. 313 - 321, Łódź 1999
 11. Żakowska Z., Piotrowska M., Konca P.: Badanie odporności silikonów budowlanych na działanie grzybów pleśniowych. Materiały konferencyjne,  I Ogólnokrajowa Konf. Nauk. "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 2000
 12. Konca P., Klemm P.: Próba wykorzystania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w kompozytach cementowo - gipsowych, Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "EKOMILITARIS", Zakopane 2000
 13.  Konca P., Klemm P.: Kompozyt cementowy o podwyższonej odporności na działamnie wysokich temperatur, Materiały konferencyjne, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię" ENERGODOM 2000. Kraków-Zakopane 2000
 14. Konca P., Klemm P.: Wielokryterialna optymalizacja składu kompozytów cementowo-gipsowych. Materiały konferencyjne VIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce - Łódź 2001, Łódź 2001