| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Marcin KONIORCZYK

Dr hab.inż. prof.PŁ

Adiunkt w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • teoretyczna i eksperymentalna analiza transportu ciepła i masy w ośrodkach porowatych,
  • materiały kompozytowe na bazie cenentu i gipsu,
  • zastosowanie metod optymalizacyjnych i sieci neuronowych w projektowaniu materiałów kompozytowych,
  • badania eksperymantalne sprzężonych procesów cieplno-wilgotnościowych oraz przemian fazowych w materiałach o złożonej strukturze wewnetrznej.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne z Technologii Betonów i Materiałów Budowlanych.
 

Publikacje

  1. Koniorczyk M., Gawin D., Numerical Modelling of Coupled Heat, Moisture and Salt Transport in Porous Materials, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 2006; 13(4): 565-574.
  2. Koniorczyk M., Gawin D., Heat and moisture transport in porous building materials containing salt. Journal of Building Physics 2008; 31: 279-300.
  3. Koniorczyk M., Gudmundsson K., Johannesson G., Sampling and analysis of natural isotopes in moisture transport from porous materials: Application to capillary suction. Journal of Building Physics 2009; 33: 83-96.
  4. Koniorczyk M., Wojciechowski M., Influence of salt on desorption isotherm and hygral state of cement mortar - Modelling using neural networks. Construction and Building Materials 2009; 23: 2988-2996.