| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Alicja WIECZOREK

mgr inż.

Doktorantka w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • Wpływ cyklicznego zamarzania wody na mikrostrukturę zapraw cementowych

Działalność dydaktyczna

Zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu Materiały Budowlane I

Publikacje

  1. Alicja Marciniak, Marcin Koniorczyk: Wpływ cyklicznego zamarzania wody na mikrostrukturę zapraw cementowych. Mater. Bud. 2014 nr 11 s.22-24
  2. Alicja Marciniak, Marcin Koniorczyk, Dariusz Gawin: Influence of frost-induced damage on the microstructure and physical properties of cement mortars. NSB 2014. 10th Nordic Symposium on Building Physics. Proceedings
  3. Alicja Marciniak: Zmiana mikrostruktury i wybranych właściwości zapraw cementowych w wyniku cyklicznego zamarzania wody. Wiedza i eksperymenty w budownictwie. Prace naukowe doktorantów. Gliwice, 2014
  4. Witold Grymin, Marcin Koniorczyk, Piotr Konca, Alicja Marciniak, Dariusz Gawin: Evolution of the cement mortar microstructure caused by salt crystallization and water freezing investigated by multicycle mercury intrusion porosimetry. XIII DBMC. XIII International Conference onDurability of Building Materials and Components. Proceedings. 2014