| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Dr inż. Jakub MISZCZAK, EUR ING

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierownia robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Działalność naukowa

Badanie zagadnień związanych z zachowaniem się stref przypodporowych żelbetowych elementów prętowych wykonywanych z betonów wysokiej wytrzymałości i poddawanych różnym obciążeniom. Badania prowadzone przy ścisłej współpracy z Katedrą Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej.

Dzialalność dydaktyczna

Wykłady i zajęcia projektowe z przedmiotu "BUDOWNICTWO OGÓLNE I" dla kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska, wykłady z przedmiotu "FUNDAMENTALS OF CIVIL ENGINEERING" dla kierunku Architecture Engineering - IFE, zajęcia laboratoryjne z komputerowego rysunku technicznego i informatycznych podstaw projektowania dla kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska.

Publikacje

  1. M.E. Kamińska, J. Miszczak "Experimental and analytical aspects of HSC confinement in tied slender columns" 3rd International Conference: Analytical Models and New Concepts in Mechanics of Concrete Structures - Wrocław; Świeradów Zdrój 1999
  2. A. Czkwianianc, J. Miszczak "Wpływ sił tnących na ugięcia i redystrybucję sił w belkach dwuprzęsłowych" II Seminarium Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych; Szklarska Poręba 2000 
  3. A. Czkwianianc, P. Bodzak, J. Miszczak „Influence of shear on deflection and redistribution of forces in two-span beams” Archives of Civil Engineering, XLVII,1,2001 
  4. A. Czkwianianc, J. Miszczak „Zbrojenie poprzeczne a redystrybucja sił wewnętrznych w belkach dwuprzęsłowych – badania własne” XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2001 
  5. J. Miszczak, A. Czkwianianc „Analiza odkształceń strefy rozciąganej i ściskanej w obszarze podpory środkowej dwuprzęsłowych belek żelbetowych” XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Krynica 2002