| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Poniżej przedstawiono nazwiska osób, które pracowały lub współpracowały z nami w latach ubiegłych. Są to:

mgr inż. Leszek Brzozowski
dr inż. Wiaczesław Bortniczuk
mgr inż. Jolanta Czkwianianc
prof. dr inż. Jerzy Czechowicz
mgr inż. Ismena Gawęda
Janusz Głowacki
dr hab. inż. Dariusz Heim
dr inż. Imad Ibrahim
dr inż. Anna Jakubowska
dr inż. Jan Jakubowski
mgr inż. Marcin Janicki
Janusz Jeszke
dr inż. Agnieszka Klemm
mgr inż. Gerard Korbel
mgr inż. Mariusz Kubiak
mgr inż. Barbara Kulpa
dr hab. inż. Czesław Malinowski
mgr inż. Marek Marczewski
doc. dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska
dr inż. arch. Krzysztof Muszyński
mgr inż. Adam Pajewski
dr inż. Jerzy Pakuła
mgr inż. Ryszard Pietrusiński
dr inż. Anna Romanowska
prof. dr hab. inż. Rafał Rudzki
Urszula Skobel
dr inż. Grzegorz Strzelecki
Zdzisław Szafrański
mgr inż. Eliza Szczepańska-Rosiak
dr inż. Grzegorz Sztarbała
mgr inż. arch. Zbigniew Szydłowski
mgr inż. arch. Joanna Szydłowska
mgr inż. Czesław Wągrowski
mgr inż. Rudolf Weber
mgr inż. Barbara Wereszczyńska
mgr inż. Dorota Wijata
dr Jan Woźniak
dr inż. Mateusz Wyrzykowski