| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

 1. Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Wybrane modele i metody badań. Tom 1 pod redakcją P.Klemma. Łódź 1993.
 2. Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Modele fizyczne i metody badań. Tom 2 pod redakcją P.Klemma. Łódź 1994.
 3. B.Lebiedowska, M.Lebiedowski: Podstawowe problemy praktyczne w akustyce budowlanej i instalacjach sanitarnych. Łódź 1994.
 4. Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Materiały kompozytowe. Tom 3 pod redakcją P.Klemma. Łódź 1995.
 5. K.Klemm: Fizyka miasta. Łodź 1995.
 6. P.Klemm, K.Rożniakowski: Fotonowe czyszczenie powierzchni. Łódź 1997.
 7. B.Lebiedowska: Hałas wokół autostrad. Metody prognozowania. Łódź 1998.
 8. Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań. Pod redakcją D.Gawina. Łódź 1998.
 9. Badania przemian fazowych zachodzących w warstwie wierzchniej ciała porowatego za pomocą promieniowania laserowego. Pod redakcją T.W.Wojtatowicza. Łodź 2000.
 10. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Zeszyt 1 pod redakcją J.Jeruzala, J.Bogusławskiej-Kozłowskiej. Łódź 2000.
 11. D.Gawin: Modelowanie sprzeżonych zjawisk cieplno-wilgotnościowych w materiałach i elementach budowlanych. Łodź 2000.
 12. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Zeszyt 2 pod redakcją J.Jeruzala, J.Bogusławskiej-Kozłowskiej. Łódź 2001.
 13. Fizyka materiałów i konstrukcji budowlanych. Zastosowanie laserów w badaniach przemian fazowych. Tom 4 pod redakcją P.Klemma. Łódź 2001.
 14. Typowy rok meteorologiczny do symulacji wymiany ciepła i masy w budynkach. Pod redakcją D.Gawina. Łódź 2002.
 15. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Zeszyt 3 pod redakcją J.Jeruzala, J.Bogusławskiej-Kozłowskiej. Łódź 2002.
 16. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Zeszyt 4 pod redakcją J.Jeruzala, J.Bogusławskiej-Kozłowskiej. Łódź 2003.
 17. Budownictwo Ekologiczne. Materiały I Sympozjum Naukowego. Szklarska Poręba 2004. Pod redakcją Piotra Klemma i Dariusz Heima. Łódź 2004.
 18. Przegląd prac badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Zeszyt 5 pod redakcją J.Jeruzala, J.Bogusławskiej-Kozłowskiej. Łódź 2004.
 19. Budownictwo Ekologiczne. Materiały II Sympozjum Naukowego. Szklarska Poręba 2005. Pod redakcją Piotra Klemma i Dariusz Heima. Łódź 2005.
 20. VII Sympozjum Bodownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych. Tom 6 pod redakcją J.Jeruzala, J.Bogusławskiej-Kozłowskiej. Łódź 2005.
 21. Budownictwo Ekologiczne. Materiały III Sympozjum Naukowego. Szklarska Poręba 2006. Pod redakcją Piotra Klemma i Dariusz Heima. Łódź 2006.
 22. Bodownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane. Zeszyt Naukowy nr 7. Łódź 2006.
 23. Budownictwo Ekologiczne. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Szklarska Poręba 2007. Pod redakcją Piotra Klemma i Dariusz Heima. Łódź 2007.
 24. Komputerowa analiza oświetlenia dziennego i ocena parametrów komfortu wizualnego w pomieszczeniach. Fizyka Budowli - Oświetlenie. Pod redakcją D.Heima. Łódź 2007.
 25. Budownictwo Ekologiczne. Materiały V Sympozjum Naukowego. Szklarska Poręba 2008. Pod redakcją Piotra Klemma i Dariusz Heima. Łódź 2008.
 26. Metoda wskaźnikowa oceny oddziaływania klimatu na obiekty zabytkowe. Fizyka Budowli - Ochrona Zabytków. Seria mogografie. Pod redakcją P.Klemma. Łódź 2009.
 27. Laserowo stymulowane domieszkowanie warstwy wierzchniej wybranych materiałów kapilarno-porowatych nanocząsteczkami trudnotopliwych węglików metali. Fizyka Budowli - Ochrona Zabytków. Seria mogografie. Katarzyna Klemm, Piotr Klemm, Kazimierz Rożniakowski. Łódź 2009.
 28. Transport i krystalizacja soli w materiałach budowlanych. Marcin Koniorczyk. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej. Łódź 2013.