| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Marek SITNICKI

Ph.D.

Assistant lecturer in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University of Łódź in the Division of Civil Engineering and Wooden Structures.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

  • Conservation and renovation of buildings constructed with traditional methods,
  • Calculation of masonry structures in keeping with the standard PN-B-3002:1999, Eurocode 6

Teaching

Tutorials: Introduction to Civil Engineering, Traditional and Industrialised Building.

Membership and Affiliation

Design and technical supervision in keeping with design and conservation rights possessed.

Publications

  1. Kamińska M., Kozicki J., Sitnicki M.: Nośność ścian warstwowych styropianowo - betonowych systemu MONOLIT-POLAND . XXXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1993
  2. Kozicki J., Sitnicki M., Urban T.: Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych. Badania doświadczalne elementów i konstrukcji Betonowych, Zeszyt 5. Wydawnictwo Katedry Budownictwa Betonowego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 1995
  3. Sitnicki M., Urban T.: Stan awaryjny budynku szkoły spowodowany korozją chemiczną betonu. XVIII Konferencja Naukowo - Techniczna "Awarie Budowlane", Szczecin - Międzyzdroje 1997