| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Marek SITNICKI

dr inż.

Asystent w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Dzialalność naukowa

Tematyka zainteresowań:
  • Zagadnienia związane z konserwacją i remontami budynków wykonanych metodami tradycyjnymi.
  • Obliczanie konstrukcji murowych według PN-B-3002:1999, Eurokod 6

Działalność dydaktyczna

Ćwiczenia projektowe: Podstawy Budownictwa, Budownictwo Tradycyjne i Uprzemysłowione. Projektowanie i nadzory techniczne w ramach posiadanych uprawnień projektowych i konserwatorskich.

Publikacje

  1. Kamińska M., Kozicki J., Sitnicki M.: Nośność ścian warstwowych styropianowo - betonowych systemu MONOLIT-POLAND . XXXIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1993
  2. Kozicki J., Sitnicki M., Urban T.: Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych. Badania doświadczalne elementów i konstrukcji Betonowych, Zeszyt 5. Wydawnictwo Katedry Budownictwa Betonowego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej 1995
  3. Sitnicki M., Urban T.: Stan awaryjny budynku szkoły spowodowany korozją chemiczną betonu. XVIII Konferencja Naukowo - Techniczna "Awarie Budowlane", Szczecin - Międzyzdroje 1997