| Sitemap

[Obrazek]

Department of Building Physics
and Building Materials

Technical University of Lodz
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź, Poland
Tel./Fax (4842) 6313556

logopl

Aldona WIECKOWSKA

Ph.D.

Lecturer in the Department of Building Physics and Building Materials at the Technical University of Łódź.Consultation

Consultation hours

Research interests and activities

Computer simulations of heat exchange and hygro-thermal processes in buildings.

Teaching

Lectures and practical tutorials in Building Physics.

Membership and Affiliation

Head of teaching laboratory in Building Physics.

Publications

  1. GAWIN D., KLEMM P., PRZYROWSKA A., Procesy wymiany ciepła w materialach kapilarno-porowatych z uwzględnieniem przemiany fazowej woda-lód (in Polish) (Processes of heat exchange in capillary porous materials including water-ice phase change), in "Procesy wymiany ciepla i masy w przegrodach budowlanych" ("Processes of heat and mass exchange in building elements"), A. Bucewicz ed., pp.7-18, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław  (1991)
  2. GAWIN D., WOŹNIAK J., KLEMM P., KONCA P., WIĘCKOWSKA A., Komputerowa symulacja wymiany ciepła i masy w budynku. Przykłady zastosowań, Komputerowa Fizyka Budowli, (Computer Simulation of Heat and Mass Exchange in Building. Examples of Application. Computer Building Physics) Vol.1 (in Polish), D.GAWIN (ed.), pp. 256, Editions of Technical University of Łódź, Łódź (1998)
  3. GAWIN D., HEIM D., WIĘCKOWSKA A., Analiza efektów energetycznych i ekonomicznych termomodernizacji obiektów szkolnych (in Polish) (Analysis of energetic and economical results of thermomodernisation of school buildings), Proc. of VII Scientific and Technological Conf. "Building Physics in Theory and Practice", pp.159-168, Łódź, 1999
  4. GAWIN D., HEIM D., JABŁOŃSKI M., KONCA P., ROŻNIAKOWSKI K., WIĘCKOWSKA A., WOJTATOWICZ T., Raport końcowy z realizacji  grantu KBN Nr. 7 T07E 003 13 pt. "Modelowanie sprzężonych procesów cieplno-wilgotnościowych w materiałach i elementach budowlanych", Łódź, 2000