| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Aldona WIĘCKOWSKA

dr inż.

Starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • symulacje komputerowe dotyczące wymiany ciepła i procesów cieplno-wilgotnościowych w budynkach.

Działalność dydaktyczna

Wykłady i zajęcia laboratoryjne z zakresu Fizyki Budowli. Kierownik laboratorium dydaktycznego z Fizyki Budowli.

Publikacje

  1. GAWIN D., KLEMM P., PRZYROWSKA A., Procesy wymiany ciepła w materialach kapilarno-porowatych z uwzględnieniem przemiany fazowej woda-lód (in Polish) (Processes of heat exchange in capillary porous materials including water-ice phase change), in "Procesy wymiany ciepla i masy w przegrodach budowlanych" ("Processes of heat and mass exchange in building elements"), A. Bucewicz ed., pp.7-18, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław  (1991)
  2. GAWIN D., WOŹNIAK J., KLEMM P., KONCA P., WIĘCKOWSKA A., Komputerowa symulacja wymiany ciepła i masy w budynku. Przykłady zastosowań, Komputerowa Fizyka Budowli, (Computer Simulation of Heat and Mass Exchange in Building. Examples of Application. Computer Building Physics) Vol.1 (in Polish), D.GAWIN (ed.), pp. 256, Editions of Technical University of Łódź, Łódź (1998)
  3. GAWIN D., HEIM D., WIĘCKOWSKA A., Analiza efektów energetycznych i ekonomicznych termomodernizacji obiektów szkolnych (in Polish) (Analysis of energetic and economical results of thermomodernisation of school buildings), Proc. of VII Scientific and Technological Conf. "Building Physics in Theory and Practice", pp.159-168, Łódź, 1999
  4. GAWIN D., HEIM D., JABŁOŃSKI M., KONCA P., ROŻNIAKOWSKI K., WIĘCKOWSKA A., WOJTATOWICZ T., Raport końcowy z realizacji grantu KBN Nr. 7 T07E 003 13 pt. "Modelowanie sprzężonych procesów cieplno-wilgotnościowych w materiałach i elementach budowlanych", Łódź, 2000