| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Arkadiusz WITEK

dr inż.

Asystent w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • Modelowanie degradacji kompozytów cementowych spowodowanej wysokimi temperaturami,
  • Modelowanie procesów cieplno-wilgotnościowych w kompozytach cementowych na poziomie makro- i mezoskalowym,
  • Badania eksperymentalne wpływu wysokich temperatur na kompozyty cementowe.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia z przedmiotu Termomodernizacja Budynków.
Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków - Konstrukcje żelbetowe.

Wybrane publikacje

  1. WITEK A., GAWIN D., PESAVENTO F., SCHREFLER B.A., Finite Element analysis of various methods for protection of concrete structures against spalling during fire, Comp. Mech., Vol. 39, No.3, 271-292, 2007.
  2. WITEK A., GAWIN D., Wpływ włókien polipropylenowych na degradację i zjawiska cieplno-wilgotnościowe w betonie BWW w wysokich temperaturach, Inżynieria i Budownictwo, Vol. LXI, Nr.2, 92-94, 2005
  3. WITEK A., GAWIN D., Numeryczne oszacowanie przepuszczaności fibrobetonu wygrzanego do temperatury 200oC, Streszczenia XIII Konf. Nauk.-Techn. "Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce", Łódź, 2011
  4. WITEK A., GAWIN D., An experimental and numerical study on the efficiency of the polypropylene fibres admixture in reducing pore pressure in heated concrete, 2nd Central European Symposium on Building Phisics, 641-646, Viena 2013