| Mapa strony

[Obrazek]

Katedra Fizyki Budowli
i Materiałów Budowlanych

Politechnika Łódzka
Al.Politechniki 6
90-924 Łódź
Tel./Fax 42 6313556

logopl

Marcin ZYGMUNT

mgr inż.

Doktorant w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej.Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji

Wykształcenie

  • 2010-2015 - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, specjalizacja Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie, studia magistersko-inżynierskie w trybie stacjonarnym.
  • 2015-obecnie - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, studia doktoranckie w trybie stacjonarnym.

Działalność naukowa

Tematyka zainteresowań naukowych:
  • Zastosowanie aktywnych i pasywnych technik "Demand Side Response" (DSR) w budownictwie
  • Zrównoważony rozwój w budownictwie
  • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie

Działalność dydaktyczna

Zajęcia z przedmiotów: Systemy Energii Odnawialnej, Budownictwo Ekologiczne, Termomodernizacja